Covid-19 Riktlinjer

Riktlinjer Covid-19

Jag värnar om mina kunder, samt ser till allas vårt samhällsansvar.

Viktig information till dig som besöker salongen!

Jag tar endast emot 1 kund i taget med gott om tid emellan och tar ej emot drop in kunder just nu. Max 4 personer får vistas i lokalen samtidigt. 

För att minimera och förebygga spridning av Coronaviruset tar jag inte emot besök från någon som känner minsta förkylningssympton. Var vänlig och boka om din tid i så fall på telefon.

En god handhygien är en primär åtgärd i vardagen som alla bör nyttja. Tvål och handsprit finns tillgängligt på salongen. Jag använder framförallt visir men även munskydd vid behov.

Jag följer de riktlinjer som rekommenderas vad det gäller rengöring med desinfektion på salongen.

Hälsningar Sussanne

Rengöringsmaskin för redskap

I dessa tider är jag glad att jag har ordentligt rengöring till mina verktyg i salongen.

Hygien är viktigt både vad gäller personlig hygien med bland annat handtvätt, men även rengöring av salongens verktyg. 

Med den här maskinen så rengörs verktygen mellan behandlingarna för att hålla redskapen rena och fräscha.

Rengöring av redskap är något som jag alltid gör oavsett om det är pandemi eller ej, men nu gör jag det allt oftare för att minska risken för smittospridning.